Warnsveld 20-05-2020, woensdag

Omdat premier Sanchez onvoldoende steun zal krijgen voor zijn plan om de noodtoestand nogmaals met een maand te verlengen, heeft hij zijn voorstel ingetrokken en voorgesteld om de noodtoestand nu opnieuw met 14 dagen te verlengen tot 7 juni. Dan zal bekeken worden hoe de ontwikkelingen zijn met de coronabesmettingen en aan de hand daarvan beslissen om de noodtoestand wel of niet weer te verlengen.

Terwijl eergisteren zowel het late NOS journaal alsmede het RTL nieuws stellig meldde dat Spanje eind juni de grenzen voor toeristen weer zou openen, is daar nog geen duidelijkheid over. Dat komt omdat 2 minsters ogenschijnlijk tegenstrijdige opmerkingen hierover hebben gemaakt. Maar het komt er op neer dat:  'Eind juni zullen we klaar zijn, als alles goed gaat, met de de-escalatiefase. We hebben dan een ruimte van individuele vrijheid voor Spaanse burgers teruggewonnen en dan kunnen we ons de opening van grenzen voor buitenlanders voorstellen.' In Spanje zullen mensen  zich pas buiten hun provinciegrenzen kunnen begeven na afronding van fase 3," aldus minster van Buitenlandse zaken van Spanje.

-Volgens een peiling neemt de steun voor het beleid van premier Sanchez af. Ruim 48% heeft geen vertrouwen meer in zijn aanpak van de coronacrisis terwijl 46% dit nog wel heeft. Maar tegelijkertijd is  liefst 74,9 procent de kritiek vanuit de oppositie zat en vindt dat deze partijen moeten meewerken en hun kritiek moeten leveren als de coronacrisis voorbij is. Ook is 60% het eens met de mogelijke verlenging van de noodtoestand.

Ook staat een meerderheid achter het plan van de regering om een basisinkomen in te voeren,  te weten 83,4%.

 

 

                                                          kasteel Ruurlo te Ruurlo

        Achterkant van het kasteel 

Rondom het kasteel, langs de paden, bloeien de rododendrons  in verschillende kleuren

Gisteren is er een ferry vertrokken uit Tanger Med naar Genua met aan boord een paar bekenden van ons. Weg uit de onzekerheid. Ook is gisteren de 5e repatriëringsvlucht uit Casablanca naar Nederland vertrokken met 400 mensen aan boord. Blijven nog zo’n 1500 nederlanders over.

Zoals bekend is de noodtoestand in Marokko in ieder geval met 3 weken verlengd. Volgens premier El Othmani voldoet het land nog niet aan de criteria om de huidige maatregelen te versoepelen. Marokko zal geleidelijk overgaan tot versoepeling van de coronamaatregelen wanneer het land aan een reeks vereisten voldoet.

Zo moet allereerst de zorgcapaciteit worden uitgebreid daar die momenteel nog onvoldoende is.

Ten tweede moet volgens El Othmani  om de zorg te ontlasten eerst de besmettingsgraad omlaag  De premier noemde eerder een besmettingsgraad van maximaal 0,7 gedurende een periode van twee weken. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld 0,7 andere personen aansteekt. Op die manier verdwijnt het virus op termijn vanzelf.

Ten derde  moet het aantal dagelijkse tests worden opgevoerd naar 10.000. Laboratoria voeren momenteel dagelijks tussen de 3.000 en 5.000 tests uit. Het aantal laboratoria waar getest kan worden op het longvirus COVID-19 wordt momenteel uitgebreid. De inzet van mobiele laboratoria moet daaraan bijdragen.

Een toename van de testcapaciteit moet ook leiden tot snellere testresultaten. Patiënten wachten momenteel tussen drie en vijf dagen voordat ze testresultaten ontvangen. De autoriteiten streven naar een wachttijd van maximaal 24 uur. ( dit betekent overigens ook dat de dagelijks verstrekte besmettingscijfers )niet actueel zijn)

Ten vierde moet het contactonderzoek bij patiënten waarbij het coronavirus is vastgesteld sneller en efficiënter. Hoogstwaarschijnlijk zullen de autoriteiten kiezen voor de inzet van een corona-app. In Marokko is onlangs gestart met de testfase van de corona-app 'Wiqaytna', zoals we eerder gemeld hebben.

Overigens zei de premier dat er een reserve van mondkapjes moet worden aangelegd. "We hebben een voorraad van minstens 150 miljoen mondkapjes nodig" zei El Othmani. In Marokko worden momenteel dagelijks 10 miljoen mondkapjes geproduceerd, voldoende om aan de binnenlandse vraag te voldoen. De helft wordt geëxporteerd.

 

We zijn met de auto naar kasteel Ruurlo gereden , omdat die ongeveer 15 km van ons verwijderd ligt.

Kasteel Ruurlo heeft een lange geschiedenis die verbonden is met de adellijke familie van Heeckeren, een geslacht die op meerdere plekken in de Achterhoek zijn sporen heeft nagelaten. Kasteel Ruurlo wordt al in 1326 genoemd en was vanaf de 15e eeuw in handen van de familie van Heeckeren. Er zijn vele verbouwingen geweest in de loop der eeuwen zodat er geen eenduidige bouwstijl is. Het huidige kasteel is voor een groot deel nog van 16e- en 17e-eeuwse oorsprong.

Belangrijke delen van het interieur stammen uit het  Huis De Voorst ( zie 16-05) die in de 19e eeuw naar Ruurlo werden overgebracht.

Tegenwoordig is er sinds 2017 museum More (Carel Willink museum) in gevestigd die door de huidige eigenaar, de miljardair Hans Melchers.

Je kunt door het park rondom het kasteel wandelen waar momenteel de rododendron struiken prachtig volop bloeien.

 

Er zijn in Marokko de afgelopen 2 dagen 181 besmettingen bijgekomen, totaal 7133. Het aantal personen dat is overleden aan he Covid-19 virus is gestegen met 2 tot 194.

 

Warnsveld 22-05-2020, vrijdag

In vergelijking met andere landen heeft Spanje een strenge exit-strategie. Waar bijvoorbeeld Italië versneld versoepelingen doorvoert, gezwicht onder economische druk, en toeristen vanaf 3 juni weer wil toelaten, kiest Spanje voor gezondheid boven economie. De druk vanuit de toeristische sector is hier ook wel groot maar de regering vreest dat bij een heropleving van het coronavirus het moeilijk zal zijn de dan verworven vrijheden opnieuw aan te scherpen, zeggen bronnen binnen de regering. 

Daarom zullen  naar verwachting de buitenlandse toeristen niet eerder dan begin juli welkom zijn. En dan nog is het de vraag hoe, alleen via de lucht of ook over de weg. Als ergens de spanning tussen economie en gezondheid zichtbaar wordt is het wel in de toeristische sector. Nu Italië per 3 juni toeristen weer wil toelaten en Griekenland per 1 juli, is de sector bang dat het een verloren jaar zal worden.

-Spanje wil een volgapp gaan gebruiken  voor de vroegtijdige opsporing van eventueel besmette mensen op grond van de gezamenlijke techniek  van  Google/Apple. Alle voorbereidingen zijn rond maar het ministerie van Volksgezondheid moet  nog groen licht geven voor het verbinden van de app aan de informatiesystemen van de gezondheidszorg.  De app zal werken via blue booth en zal het eerst geïmplanteerd worden op de Canarische Eilanden.

  • de ontwikkelingen rondom het coronavirus blijven gunstig, het aantal besmettingen en doden blijft afnemen en de genezingen nemen toe. Daarmee ook de weerstand onder de bevolking tegen de beperkende maatregelen, een meerderheid blijft de regering echter steunen. De extreem rechtse partij Vox heeft voor morgen opgeroepen tot een rijdend protest in toeterende auto’s en ook tot het lawaai maken door het slaan op potten en pannen , iets wat rond de Catalaanse onafhankelijkheidsprotesten ook veelvuldig gedaan werd.
  • Alle regio’s zullen maandag uit fase 1 komen, ook Madrid en Barcelona terwijl veel andere regio’s naar fase 2 gaan.
  • Net als in Nederland was het gisteren ook erg druk in Barcelona op het strand en dat terwijl je daar niet op mag liggen alleen wandelen , sporten en niet het water in. Het gemeentebestuur heeft zijn bezorgdheid uitgesproken.

 

 

         Ten zuiden van Zutphen zitten in de uiterwaarden langs de Ijssel in een boom 2 ooievaarsnesten met elk 3 jongen.

        De donjon van slot Nijenbeek

               Rolklaver

                 Muurpeper

In Marokko neemt de onrust toe nu de lockdown met 3 weken verlengd is tot 10 juni. Er wordt toch wel een erg groot beroep gedaan op het uithoudingsvermogen van de Marokkanen. Ook nu de avondklok, die gedurende de Ramadan was ingesteld ook na 20 mei van kracht blijft. Er zijn al kleine demonstraties geweest die nog niet zo veel voorstellen maar een redactioneel commentaar  in het weekblad Queltel spreekt zijn bezorgdheid uit dat het moeilijk uit te leggen valt aan de bevolking dat, nu ogenschijnlijk ook in Marokko de coronacrisis zich gunstig ontwikkelt en vele mensen daarom het einde van de lockdown hadden verwacht, nu die toch verlengd wordt. Ook nu het suikerfeest voor de deur staat en mensen gewend zijn te reizen om familie te bezoeken, gezamenlijk te bidden, hoeveel begrip kan de bevolking nog opbrengen.

Hoge geestelijken hebben opgeroepen om tijdens het einde van de ramadan thuis te bidden, de moskeeën blijven gesloten, men voldoet aan zijn religieuze plicht ook als men thuis bidt.

  • Ook voor de ruim 30.000 Marokkanen die in het buitenland vast zitten sinds Marokko plotseling zijn grenzen sloot ( 3.000  meer dan aanvankelijk gedacht werd) is het een bittere pil om nog 3 weken langer in het buitenland moeten verblijven. Minister Aziz Rebbah van Energie en Mijnen  ( wat hij er mee te maken heeft is me onduidelijk) heeft een einde gemaakt aan de hoop op een repatriëring van de ruim 30.000 Marokkanen die in het buitenland gestrand zijn vanwege de coronamaatregelen. De bewindsman verklaarde dat "uitzonderlijke omstandigheden de repatriëring van Marokkaanse onderdanen onmogelijk maken". Volgens Rebbah heeft dat echter niets te maken met de repatriëringskosten.
  • Marokko, dat er financieel toch al niet al te florissant voor staat, krijgt het zwaar voor zijn kiezen. De Marokkaanse minister van Financiën Mohamed Benchaaboun meldde gisteren dat Marokko de afgelopen twee maanden dagelijks 1 miljard DH (ongeveer € 100 miljoen) heeft zien verdampen als gevolg van de coronacrisis, dat is tussen de vijf en zeven punten van het bruto nationaal product (BNP). Volgens de minister daalde de export gedurende de coronacrisis met 61% en steeg de invoer met 34%. De totale schade zal naar verwachting €80 miljard bedragen en het zal zeker 2 jaar duren om deze financiële klap te boven te komen aldus de minister.

We hebben de laatste dagen gefietst en gewandeld  hier in de omgeving . Het nieuwe  natuurgebied, de Empese en Tondense heide, viel wat tegen omdat door de extreme droogte de vennetjes vrijwel allemaal droog waren gevallen.  Mooi waren de fietstochten over de IJsseldijk richting Voorst langs de ruïnes van slot Nijenbeek , de bermen langs het fietspad zagen wit van de bloeiende margrieten. Slot Nijenbeek is een ruïne, de Donjon,  van het oorspronkelijke kasteel (1230)wat op een strategische positie aan de IJssel lag en in de 80-jarige oorlog nog een rol van betekenis heeft gehad bij de verdediging van Deventer.Aan het eind van WOII hadden een paar Duitsers zich in het kasteel verschanst. Om ze te verjagen werd het kasteel door de Geallieerden onder vuur genomen. De aanbouw en het dak werden zwaar beschadig

Fietsend de andere kant op over de Ijsseldijk  zie je  ten zuiden van Zutphen  2 ooievaarsnesten bij elkaar zitten  met elk 3 jongen in een boom in de uiterwaarden.

Er zijn de laatste 2 dagen weer 199 besmettingen bijgekomen in Marokko waar door er nu 7332 besmettingen zijn.

Het aantal personen dat is overleden bedraagt nu 197 ( +3) terwijl er in totaal 4377 genezen zijn.

Getest zijn er 116070. De nieuwe besmettingen komen vooral uit de regio Casablanca, uit fabrieken die weer opgestart zijn.

Warnsveld 24-05-2020, zondag

Marokko test sinds gisteren 10.000 personen per dag, het streven is om dit op te schroeven naar  20.000. Het doel is om de komende 90 dagen 1.790.000 tests uit te voeren. De premier El Othmani zei dat de coronacrisis nog wel 12 tot 18 maanden kan duren waarbij hij wees op telkens nieuwe uitbraken, niet alleen in de bekende gebieden zoals Casablanca maar nu ook in Dakhla.

 

-Drie vluchten van Air France vertrokken vrijdag van Marrakech naar Frankrijk om 348 mensen te repatriëren die waren gestrand in de zuidelijke regio's van het koninkrijk (Souss-Massa en Marrakech-Safi). De luchtbrug tussen Frankrijk en Marokko die sinds de sluiting van de luchtgrenzen op 14 maart vanwege de coronavirus pandemie is ingezet, heeft hiermee de 200ste vlucht uitgevoerd  die het mogelijk maakte meer dan 22.000 mensen, voornamelijk van Franse nationaliteit, te repatriëren. Deze 200 vluchten kwamen allemaal van Frankrijk  naar Marokko zonder passagiers aan boord. Dit terwijl duizenden Marokkanen in Frankrijk gestrand blijven.

-Uitgevers van tijdschriften en kranten kunnen vanaf 26 mei de distributie van hun papieren media hervatten. De beslissing werd door de minister van Cultuur bekendgemaakt via een Facebook-bericht dat op 23 mei werd gepubliceerd. De gedrukte media waren sinds 22 maart gedwongen geweest hun activiteiten te stoppen.

-Zoals ieder jaar sinds de voormalige koning Hassan II die in 1994 invoerde ,  is het morgen, 25 mei, de dag van ‘de rechten van het Kind’ in Marokko.  Die dag is er speciale aandacht voor het kind in de door volwassenen gedomineerde samenleving. Het kan geen kwaad om die kinderrechten extra in de schijnwerpers te zetten want hoewel er veel verbeterd is aan de positie van kinderen, ook door een artikel in de nieuwe grondwet van 2011 waarin o.a is opgenomen het recht op basisonderwijs en  gelijke rechtsbescherming, schort er nog steeds wat aan die rechten. Mooie woorden maar er zijn nog steeds kinderen in afgelegen gebieden waar ze moeten helpen in het gezin en van school worden weggehouden. Ook vinden er nog kindhuwelijken plaats waarbij het kind wordt uitgehuwelijkt, hoewel dat  officieel verboden is. De rechter kan daar echter vrijstelling voor geven zodat er volgens een schatting uit 2019 nog steeds 40.000 (!) kindhuwelijken per jaar plaatsvinden.

-Ter viering van het  suikerfeest vandaag heeft de koning  Mohamed VI gratie verleend aan 483 veroordeelden.

 

 

 

                                                                    Wilde roos (beklierde roos

De mezen vliegen af en aan met insecten, rupsjes etc., naar schatting nog 1 week en dan vliegen de jongen uit. Vanmiddag een ekster bij het nestkastje weggejaagd.

                 Kamperfoelie

              Moeras ooievaarsbek

In Spanje is gisteren in diverse steden gedemonstreerd tegen de noodtoestand maar meer tegen de huidige regering Sanchez in het bijzonder. De extreemrechtse partij Vox had opgeroepen tot een demonstratie met auto’s en daaraan is in diverse Spaanse steden gehoor aangegeven. Zo waren in Madrid ongeveer 6000 auto’s bijeengekomen en vormden een stoet met aan het hoofd de leider van Vox  Santiago Abascal . Deze hield een toesprak met veel gebral noemde de premier Pedro Sánchez hoofd  een "criminele regering" met "moorddadige bondgenoten”.   'Hij heeft de ouderen in hun huizen laten sterven' en  'hij heeft kinderen slechter behandeld dan honden’ Er was vlaggenvertoon met de Spaanse vlag, net zoals je ook ziet in  andere landen en ook Nederland waar extreem rechts zich dat nationale  symbool  heeft toegeëigend.

In Barcelona waren ongeveer 100 auto’s en ook in Sevilla, Córdoba, Málaga en Badajoz reden enkele duizenden voertuigen rond om het ontslag van de regering te eisen en hun roep om ‘fase vrijheid’ te verkondigen.

 

-Tegelijkertijd maakte premier Sanchez op de tv bekend dat vanaf 1 juli weer buitenlandse toeristen welkom zijn, net alleen per vliegtuig maar ook over de weg. Er moeten wel de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, welke dat zijn werd niet bekend gemaakt.

-Spanje zal vanaf dinsdag, als het hele land in fase 1 of 2 zal zijn,  een periode van 10 dagen nationale rouw in acht nemen aldus premier Sanchez. Vlaggen zullen dan halfstok hangen om de bijna 29.000 doden te herdenken en er zullen herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden.

-Hoewel er steeds minder besmettingen met het Covid-19 virus plaatsvinden en er minder mensen overlijden, zijn er enkele gebieden waar , sinds de beperkingen wat zijn opgeheven in fase 1, toch weer enkele haarden van besmetting zijn  opgetreden. Zo zijn er in de regio rondom Benidorm 107 besmettingen bijgekomen sinds op 11 mei fase 1 is ingaan .  Ook in een 5-tal andere steden vonden  er tegen de algemeen tendens in, nieuwe besmettingen plaats , wel minder grootschalig dan die rond Benidorm. Vooralsnog gaan de aangekondigde versoepelingen morgen gewoon door, mede omdat het totaal aantal besmettingen in het land nog steeds daalt. Daarom kondigde Sanchez vanmiddag dan ook aan dat in sommige deelstaten de noodtoestand in de loop van volgende week al zal worden opgeheven, eerder dan gepland dus. De toegenomen politieke en maatschappelijke druk zal daar niet vreemd aan zijn.

 

In 2 dagen tijd zijn er in Marokko 101 besmettingen bijgekomen, het totaal is nu gekomen op 7433, het aantal personen dat overleden is door het Covid-19 virus is met 2 gestegen tot 199.

Warnsveld 26-05-2020, maandag

In Marokko neemt de kritiek op sociale media toe op premier El Othmani die daar bespot wordt. En niet alleen daar is kritiek, ook in het parlement en  in sommige kritische kranten. De kritiek behelst dat de man incompetent is om de regering te leiden en men vraagt zich af hoelang hij nog premier kan zijn. Bijzonder is het wel die kritiek omdat daar doorgaans sancties op volgen maar de politie heeft het w.s. te druk met het handhaven van de lockdown. Het verlengen daarvan is een van de kritiekpunten op het beleid van de premier. In het parlement hoor je ook die geluiden van oppositiepartijen die tevens het feit hekelen dat Marokko nog steeds zijn ruim 30.000 onderdanen niet wil terug laten komen uit het buitenland, als enige land ter wereld.

Er klinkt zelfs kritiek van zijn eigen ministers omdat hij niet beschikt over voldoende dossierkennis. Er wordt zelfs aangedrongen op zijn aftreden.

-De Hoge Commissie voor Planning (HCP) van Marokko heeft een studie gepubliceerd over de manier waarop huishoudens in het land leven tijdens de coronacrisis. Uit de studie blijkt dat 34% van de gezinnen in het land geen inkomstenbron heeft, 31 procent hiervan behoren tot de middenklasse en 54,2 procent behoort tot de geschoolde arbeiders. Dit ondanks het feit dat de Marokkaanse regering steun geeft aan de armste gezinnen althans dat is de bedoeling, er wordt geklaagd door mensen dat ze nog niets hebben ontvangen, maar liefst 59% meldt dat. Op sociale media waarschuwen activisten dat deze officiële cijfers veel milder zijn en dat het percentage families zonder een inkomen in de realiteit veel hoger is.

-Frankrijk is van plan een luchtbrug en een ‘maritieme brug’ te organiseren de komende 3 weken aldus de Franse minister van Buitenlandse zaken. We gaan vanaf 27 mei (..) drie dagelijkse vluchten naar Algiers uitvoeren, waardoor de luchtcapaciteit kan worden verdrievoudigd ", zei Jean-Yves Le Drian op de Franse Inter-radio.

Wat Marokko betreft, "zullen we de komende vijftien dagen voor met name campers, maar niet alleen voor hen, een tiental maritieme verbindingen organiseren", voegde hij toe, verwijzend naar een "echte zeebrug". Een boot vertrekt volgende week dinsdag naar Sète, nog één woensdag naar Marseille(Spanje),. Voor Malaga schijnt toestemming te zijn verkregen, de campers moeten via de tolweg zo snel mogelijk door Spanje naar Frankrijk rijden.

                Het leeuwenhuisje aan de Berkel, w.s. uit 1664. Het heeft ooit nog als tolhuisje dienst gedaan.

                Het Luthers hofje

        Het Ruitershofje noordzijde

      Het Ruitershofje zuidzijde

Deze week wordt in Spanje een beslissing genomen over de invoering van een soort basisinkomen. Het is niet echt een basisinkomen maar wel een gegarandeerd inkomen voor arme mensen warvan er helaas genoeg zijn in Spanje. Het lukt maar niet om deze uit de armoede te krijgen, hun situatie is verslechterd door de coronacrisis. 21,5% van de bevolking in Spanje leeft op de armoedegrens, tegenover 15% van de bevolking in de hele eurozone.

Uit een document waar de Spaanse krant El País toegang toe kreeg, blijkt dat alle volwassenen tussen de 21 en 65 jaar oud zonder inkomen, in aanmerking komen voor het basisinkomen. Het gegarandeerde basisinkomen moet zo’n 850 duizend gezinnen, dat zijn in totaal zo’n 2,3 miljoen mensen, uit de armoede houden. De kosten daarvan voor de Spaanse overheid bedragen 3 miljard euro. Voordat het basisinkomen definitief is, moet het nog door de ministerraad worden goedgekeurd. 

 

                                                                         Het Agnietenhof

         Links het hofje , foto boven het Agnietenklooster

In de Zutphense binnenstad zijn een aantal hofjes te vinden, een aantal waren oorspronkelijk gebouwd voor arme gezinnen of weduwen. Een van die hofjes is het Luthers hofje, zo genoemd naar de Evangelische Lutherse kerkgemeente die het hofje liet bouwen voor arme gezinnen, weduwen etc., zo’n 150 jaar geleden Tegenwoordig is het hofje van een woningbouwvereniging en het is enkele malen gerenoveerd.

Niet ver daar vandaan is de Sareptahofje, in 1895 gesticht door een domineesdochter, Elisabeth Bax en speciaal voor arme weduwen gebouwd. Dit hofje is niet toegankelijk voor publiek. Toen een tante van ons weduwe werd heeft ze daar in de jaren 60 nog een tijdje gewoond.

Van oorsprong ouder dan de 2 voorgaande is het    Ruitershofje, in 1546 liet hier de rijke Zutphense bierbrouwer Henrick Ruyter 16 armenhuisjes   bouwen. Na de moord op Henrick Ruyter  door de Spanjaarden tijdens het Zutphens beleg in 1572 raakten de woningen in verval. De woningen werden gesloopt en in 1879 werden er 19 nieuwe woningen gebouwd. De huisjes waren bestemd voor weduwen, ongehuwde vrouwen en echtparen van tenminste 50 jaar.  Ook hier woonde in de jaren 50 een tante van ons.

Het mooiste hofje vinden we het Agnietenhof omdat het deel uitmaakt van de historische  Zutphense binnenstad. Het hofje heeft 2 toegangspoorten , waarbij de ene poort aan de kant van het Agnietenklooster ligt .Het gebouw is waarschijnlijk een oude verdedigingstoren geweest van de oude binnenstad die overbodig was geworden na de bouw van de Berkelpoort in 1312. Daarna werd  het een vrouwenklooster die bewoond werd door vrome  vrouwen, aanhangers van de Moderne devotie . Er naast stond een gebouw bewoond door een rijke familie die hun woonhuis schonk aan de zusters, samen met een boomgaard en een tuin, welke nu de binnenplaats, het hofje vormen. Het klooster heeft in de loop der eeuwen verscheidene functies gehad, we hebben nog meegemaakt dat het in vervallen toestand als opslagplaats van een aardappelgroothandel diende. Aan de poort aan de andere kant was tot in de jaren 70 an de vorige eeuw de kolenhandel van Bril gevestigd, onder de poort waren de paardenstallen.

 

De afgelopen 2 dagen zijn er weer 144 nieuwe besmettingen bijgekomen waardoor het totaal op 7577 komt, wat laag is als je het vergelijkt met buurland Algerije. het aantal overledenen is toegenomen met 3 en is nu 202. 

Warnsveld 28-05-2020, donderdag

In Spanje is een politieke rel ontstaan door het ontslag van een kolonel van de Guarda Civil door de minster van Binnenlandse zaken. Het heeft te maken met de demonstratie op Internationale Vrouwendag op 8 maart, die nu als  een haard van besmetting met Covid-19 in Madrid wordt gezien.  Had de regering deze niet moeten verbieden omdat men al op de hoogte kon zijn van het besmettingsgevaar omdat in Italië en Frankrijk  het virus al om zich heen had gegrepen. Daarover is een rapport verschenen opgemaakt door de Guardia Civil waarin de regering nalatigheid wordt verweten omdat zij op de hoogte waren van het  besmettingsgevaar. Als antwoord hierop heeft de regering, vlak nadat de inhoud van het rapport van de Guardia Civil bekend werd, kolonel Diego Perez de los Cobos, de hoogste man binnen de Guardia Civil in de regio Madrid, ontslagen. Nu ligt minister Grande Marlaska van Binnenlandse Zaken onder vuur vanwege dit ontslag.

Fernando Simón, directeur van het crisiscentrum in Spanje, bleek begin maart de kerk, minister Salvador Illa en raadsleden van het ministerie van Volksgezondheid al te hebben gewaarschuwd voor het coronavirus en de gevolgen van het door laten gaan van massabetogingen, zoals op Internationale Vrouwendag (8-M), voor de Spaanse bevolking.

Een politieke blunder van de eerste orde om op dit tijdstip, waarin er al grote politieke spanningen zijn vanwege de coronacrisis, om die man te ontslaan. Officieel is de kolonel ontslagen wegens gebrek aan vertrouwen, de 2e man van de Guardia Ciil is nu ook opgestapt. Op grond van het rapport zou de rechter de regering kunnen aanklagen voor een  ambtsmisdrijf. De kolonel zou minister Grande Marlaska van Binnenlandse Zaken nooit hebben geïnformeerd over deze onderzoeken op bevel van het hof van instructie nr. 51 in Madrid. De oppositiepartijen hebben het ontslag van de minister geëist.

-De situatie in Spanje rondom corona blijft zich gunstig ontwikkelen, op een enkele besmettingshaard na zoals een paar dagen geleden op een slachterij in de buurt van Huesca, ja ook daar. En op een verjaardagsfeestje in Lleida, daar waren 20 mensen aanwezig, 10 meer dan mocht in fase 1 ,4  bezoekers waren besmet die op hun beurt weer anderen besmet hebben.

 

 

 

       Boven de poort ingang van het Bornhof staan deze 2 oude figuren ( een replica) met daaronder een spreuk.

Het oude Bornhof met rechts in het midden het huis van Borro

                        Het Wöhrmannshofje

Het verschil  in lockdown  tussen Spanje en Marokko is toch wel opmerkelijk te noemen. Was Spanje te laat, Marokko was mooi op tijd met de lockdown en de daaraan voorafgaande al telkens meer beperkende maatregelen, iets waarvoor het land dan ook internationaal voor geprezen is. Daardoor is het aantal besmettingen en doden tengevolge van Covid-19 in Marokko in verhouding veel lager gebleven dan in Spanje.

Echter hoe men uit de noodtoestand/lockdown komt, daarvan zou je kunnen zeggen dat dat in Spanje, waar het gefaseerd gedaan, een stuk beter wordt aangepakt. Immers men krijgt telkens als men in een andere fase komt meer vrijheden, mochten de besmettingen toenemen, dan kan men langer in een bepaalde fase blijven.

In Marokko blijven de mensen beroofd van hun vrijheden en zal de lockdown in één keer worden opgeheven. Onvoorspelbaar lijkt me dan wat er moet gebeuren als de besmettingen snel toenemen, zal de bevolking weer terug te krijgen zijn in hun huizen als er weer een lockdown moet komen door een hernieuwde uitbraak? Maar misschien dat men alsnog een gefaseerd plan zal ontvouwen de komende dagen. Tot nu toe is het nog niet eens duidelijk of de horecagelegenheden weer open mogen op 11 juni.

-Terwijl enkele landen na diverse onderzoeken en een negaties advies van de WHO gestopt zijn met gebruiken van hydroxychloroquine als geneesmiddel bij Covid -19, blijft Marokko het middel nog steeds gebruiken. Op vragen vanuit de pers komt er geen antwoord op de vraag of Marokko hier nu ook mee gaat stoppen. De controversiële professor Didier Raoult, die de onbetwiste chloroquine-goeroe wordt genoemd, zei  tijdens een interview op dinsdag: "De coronavirusepidemie loopt ten eind,” en ging verder niet op de vraag in.

 

 

Ons 'buurhuis' Huize Alpha,  aan de andere kant van de kerk, altijd verborgen geweest achter hoog struikgewas en bomen die nu gesnoeid zijn. Het staat te huur voor €2500, p.m.

Vlierbloesem , vroeger nog wel witte wijn van gemaakt.

Het lijkt nog maar kort geleden dat de kersenboom bij de buren in bloei stond. Nu kleuren de kersen tot vreugde van houtduiven, eksters, gaaien en merels.

De knolspirea in onze tuin bloeit nu.

Vanmiddag weer door Zutphen gewandeld, op de historische markt is men druk bezig om de terrassen te vergroten nu de horeca weer open gaat op 1 juni.

We zijn naar het Oude Bornhof gewandeld, het grootste bewoonde hofje van Zutphen. De geschiednis van dit hofje gaat terug tot ongeveer 1320 toen de rijke kanunnik Borro hier een huis bewoonde. Hij stelde zijn huis ter beschikking aan arme ouderen, in de middeleeuwen waren de zieken en de ouderen die niet meer voor zichzelf konden zorgen, overgeleverd aan willekeur. Voor hen die een godvruchtig leven hadden geleid was vaak wel een plekje in een beschermde woonvorm. Ook hier dus dus was er voor vrome mensen, net zo als in andere hofjes,  plaats in Zutphen.

Aan het begin van de negentiende eeuw werd het Oude Bornhof uitgebreid. Toen kreeg het hofje de vorm die nu nog zichtbaar is. Rondom 1880 werden huisjes afgebroken en kwam er nieuwbouw die er nu nog steeds staat. Toen in de jaren 60 het Nieuwe Bornhof op een andere plek werd gebouwd als bejaarden tehuis, zoals dat toen nog heette, hebben er enkele jaren Indische Nederlanders en Molukkers ingewoond.

Daarna was het de bedoeling dat het Oude Bornhof werd afgebroken, de alternatieve jeugdbeweging heeft in 1970 d.m.v. demonstraties en het kraken van het complex, het voor sloop kunnen behoeden, wij hebben daar een bescheiden bijdage aan geleverd.

In 1975 is het complex gekocht door NV Stadherstel Zutphen die het complex liet verbouwen en nu worden huizen en apartementen verhuurd.

Het nieuwste hofje in Zutphen is het zgn. Wöhrmanshofje dat ontstaan is toen de drukkerij/boekbinderij van Wöhrmann afgebroken werd. Het is een mengeling nu van nieuwbouw en nog enkele historische panden en dateert  uit 1983.

 

Het aantal besmettingen in Marokko is in 2 dagen toegenomen met 69 en het aantal doden is gelijk gebleven op 202. De gunstige ontwikkelingen zetten zich dus voort, afgaande op de officiële cijfers. 

Warnsveld 29-05-2020, vrijdag

De ferry van 1 juni  van Tanger Med naar Genua is gecanceld,  daar zouden verschillende Nederlandse campers op mee gaan. Wel vertrekken er  2 ferry’s op 2 en 9 juni naar Sète (GNV) en later mogelijk naar Marseille, dit  als teken van goed gebaar naar de Fransen en 5,6,7,8 juni ferry’s  (Balearia) naar Malaga om Spanjaarden te repatriëren .

-De minister van Volksgezondheid in Marokko verklaarde dat de koning opdracht heeft gegeven om 300 Marokkanen per week te repatriëren uit het buitenland en dat is wat we gaan doen aldus de minster van Buitenlandse zaken. Een belachelijk gebaar als je bedenkt dat er nog meer dan 30.000 Marokkanen vast zitten in het buitenland, dus reken maar uit hoe lang dit gaat duren als dit aantal onveranderd zou blijven wat natuurlijk lachwekkend zou zijn als het niet zou schrijnend zou zijn voor degenen die nu al meer dan 9 weken daar vast zitten. Waarschijnlijk zal er geselecteerd worden op de meest kwetsbare personen.

-Geheel onverwacht zijn vandaag de horecagelegenheden weer gedeeltelijk geopend, men mag niet op het terras zitten of laat staan binnen, het is alleen om af te halen.

-Per 1 juni wordt het treinverkeer weer gedeeltelijk hervat met een maximale bezetting van 50%. Om drukte te voorkomen wordt het aantal pendeltreinen verdubbeld van 20 naar 40 ritten per dag. Zo kunnen forenzen weer langzamerhand aan het werk gaan. Over streekbussen is niets bekend gemaakt.

Zouden bovenstaande voorbeelden dan het begin van een langzame verdere versoepeling van de maatregelen zijn? Zoals eerder gezegd zijn daar geen plannen over bekend gemaakt.

 

 

                                        Kasteel Hackfort van een andere kant gefotografeerd dan 5 weken geleden

                   Adderwortel

  libelle: lantarentje

 

 

 

Beeldhouwwerk gemaakt van een dode boom op landgoed hackfort

Hoewel er in Barcelona nog strenge maatregelen van toepassing zijn omdat men nog in fase 1 verkeert, zijn al wel de terrassen open. De krant El Periodico heeft een rondgang ’s avonds laat langs de terrassen gemaakt en constateerde dat er soms een wachttijd was tot meer dan 2 uur voordat men op een terras terecht kon. Er werden weinig mondkapjes, gedragen maar men hield  wel 2 meter afstand en zat met hooguit  10 personen aan een tafel. Het wordt belachelijk gevonden,  scholen dicht, terrassen open.

-Er was een ordinaire scheldpartij in  het Spaanse parlement: de rechtse politica, markiezin Cayetana Álvarez de Toledo van de PP, heeft de vice premier Iglesias uitgescholden . Zij noemde hem een bedrieger, leugenaar, terroristenvriend, Ezel van Troje, communist en vijand van de democratie en van Spanje. Helemaal bont maakte ze het vervolgens toen ze de vice president beschuldigde de zoon van een moordenaar te zijn. De vader van Iglesias wordt er op sociale media door extreemrechts van beschuldigt een politieagent te hebben doodgeschoten tijdens het fascistische Franco regiem. Dit is fake news omdat tijdens die moord de vader van Iglesias een gevangenisstraf uitzat van 2 maanden wegens het verspreiden van anti-Franco blaadjes. De vader gaat nu een aanklacht wegens laster indienen tegen de politica.

                                                                      Zaaddoos Oosterse papaver

Oosterse papaver (Reuzenklaproos) in de tuin bij Hackfort

                      Donkere ooievaarsbek

Hoe hebben we zelf tot nu toe gereageerd op het coronavirus?

Toen we in Marokko zaten hadden we  in het begin nog weinig info over het virus daar zodat we besloten bij de eerste geconstateerde besmettingen om zuidelijker te gaan, influenzavirussen gedijen slecht bij hogere temperaturen. Kort daarna brak het besef door dat er iets meer aan de hand was dan een gewoon griepvirus en zijn we nog op het laatste moment uit het land kunnen vluchten.

Tijdens de vrijwillige  14-daagse quarantaine bij thuiskomst en daarna volgden we nauwgezet de ontwikkeling van het virus en de wetenschappers die daar (soms tegenstrijdige ) uitspraken over deden. Toen overheersten nog emotionele gevoelens als ‘we gaan niet eerder weer met de camper weg dan dat er een vaccin’ beschikbaar is.’ Nu, enige weken later, doen we niet alleen zelf weer boodschappen maar laten we ons meer leiden door het volgen van waar weer uitbraken van het virus zijn na versoepelingen om een beslissing te nemen wanneer we weer weggaan.

De eerste maanden voorlopig niet, mogelijk in september, mogelijk later, we laten ons nu niet alleen meer leiden door emotie maar ook door cijfers.

Want dat het virus grillig is blijkt wel weer uit plaatselijke uitbraken in Zuid Korea, Spanje, Duitsland, na versoepelingen van beperkende maatregelen en het w.s. niet goed naleven van de geldende regels.

Eerst maar afwachten wat voor een gevolg  het afbouwen van de beperkingen heeft en misschien dat we op een later moment ons welgedwongen voelen te wachten tot er wel een vaccin/geneesmiddel is.

We zijn vanmiddag na 5 weken weer op het landgoed kasteel Hackfort geweest om daar te wandelen. Waren er toen nog heel veel bloeiende bloemen te zien, vandaag zag het er heel anders uit. Nog maar weinig bloemen, wel insecten en veel libellen en maar 1 vlinder gezien. Gelukkig waren er in de moestuin wel verschillende  bloemen en bijzondere planten in de borders geplaatst .

 

In Marokko kwamen er de afgelopen dag 48 nieuwe besmettingen bij (7714) ebleef het aantal overledenen gelijk op 202.

 

Warnsveld 31-05-2020, zondag

Sinds vandaag is in Spanje het hier al eerder besproken basisinkomen van kracht geworden. Het is meer een minimuminkomen, in de diverse autonome regio’s zijn er wel vormen van bijstand  die onderling verschillen maar een gegarandeerd nationaal minimuminkomen ontbrak Het is nu versneld ingevoerd omdat de rijen voor de voedselbanken wel erg lang zijn geworden door de corona crisis.

-We hebben al geschreven over de demonstratie in Madrid georganiseerd door de extreemrechtse partij Vox. In de New York Times, de Spaanstalige editie, staat een artikel over deze demo en de partij Vox. Deze wordt een gevaar voor de democratie genoemd. “Extreemrechts duikt op in het straatbeeld van Spanje – een van de hardst getroffen landen door de coronapandemie – om vrijheid te eisen over de rug van de duizenden dodelijke slachtoffers van het virus, waarbij gedreigd wordt dat dit nog maar het begin is. Hier moet aandacht aan worden geschonken; niet zelden wordt hiermee meer bereikt dan aanvankelijk verondersteld wordt” schrijft de journalist Fonseca die daarmee verwijst naar het sarcasme waarmee in het verleden de verbijstering wekkende woorden van Vox werden ontvangen.  Anderzijds verwijt hij ook premier Sanchez dat hij aanvankelijk het virus heeft onderschat net als de meeste Europese regeringsleiders.

                                                                           Kasteel de Wiersse

Hier zie  je het kasteel van de linkerzijkant.

Een van de prachtige waterpartijen met eilandje in de Baakse beek.

 

   

                               De zgn Chinese brug

 

Er zijn nu al veel Nederlanders die vast zaten in Marokko gerepatrieerd naar Nederland. Echter Nederlanders met een dubbele nationaliteit mogen nog steeds Marokko niet verlaten omdat Marokko ze  als Marokkanen beschouwd. Marokko krijgt steun in dat verwerpelijke beleid door de Euro-commissaris voor Buitenlandse zaken, de Spanjaard Joseph Borrell. "Als je een dubbele nationaliteit hebt en je bent in Marokko dan beschouwt de regering je als Marokkaan. De EU kan Marokko niet dwingen. We zijn afhankelijk van goede wil". De Spanjaard zei dit tijdens een persgesprek met Europese media waaronder het ANP. Borrell ging niet in op de vraag of Nederland of andere landen zijn hulp hebben ingeroepen om diplomatieke druk uit te oefenen. Ook België heeft moeite inwoners uit Marokko terug te krijgen. "De EU heeft een vriendschappelijke relatie met Marokko. We hebben wel duidelijk gemaakt dat er humanitaire redenen zijn om mensen terug naar huis te laten gaan. Maar ik weet dat er nog problemen zijn.” Dus blijven die Nederlanders daar nog wel vastzitten tot nadat  Marokko zijn luchtruim weer openstelt wat naar verwachting op 15 juni zal zijn, 5 dagen na het beëindigen van de noodtoestand. Of de Nederlanders dan mogen vertrekken is natuurlijk niet duidelijk.

Er lijkt nu wel wat schot te zitten in de repatriëring van Belgische Marokkanen. Het persagentschap Belga bericht dat een eerste vlucht op dinsdag 2 juni gepland staat en dat in de loop van juni twee tot drie vluchten per week zullen worden georganiseerd.

                                                                                De Baakse beek

De 100m lange gang onder een  beukenhaag door.

Deze tuin wordt de rozenparterre genoemd.

 

In deze rozenparterre staan 2 beeldjes, zomer en herfst die 300 jaar oud zijn en in 1860 hier werden opgegraven

We zijn vandaag naar het landgoed De Wiersse geweest, een begrip in de Achterhoek en ook  daar buiten vanwege de prachtige tuinen die af en toe te bezichtigen zijn. Ze worden tot de mooiste tuinen van Nederland gerekend en zijn alleen te bezichtigen tijdens een paar open dagen in de lente, zomer en herfst. We hebben on line kaartjes kunnen kopen à €6,50.  De rondleidingen met een gids zijn voorlopig geschorst ivm corona.

De Wiersse is een landgoed met een daarop een landhuis uit 1720, een van de 8 kastelen van Vorden. Oorspronkelijk stamt het wellicht uit de 13e eeuw toen er in bepaalde akten al sprake van was. Het kasteel kwam in de 18e eeuw in handen van de adellijke familie van Heeckeren en ging later over in andere handen. Nu woont er een van oorsprong engelse adellijke familie die het geheel uitstekend onderhoudt.

Het historisch landgoed  bestaat uit 300 hectare grond waarvan 16 hectare tuin is omringd door 32 hectare landschapspark.

We hebben een schitterende wandeling gemaakt door de tuinen.  De tuinen bieden  een verrassing om iedere hoek om het maar eens lyrisch te omschrijven, met de Baakse  beek ( die ook over landgoed hackfort stroomt)en vijvers, heemplanten en varens, een slingerende beukenhaaggang van 100 meter, bruggen, fonteinen en beelden. Rondom het landhuis, laten de rozentuin, de moestuin en de verdiepte ‘lage tuin’ met zijn borders en pergola een steeds wisselende combinatie van bloei en blad zien. De pergola was begroeid met oa clematis, rozen, kamperfoeli en passiebloem die nog niet in bloei was. Maar in de borders rondom de verlaagde tuin met fontein was zoveel moois te zien dat dat zeker geen gemis was. Ook niet  dat de meeste rododendrons al een beetje over hun volle bloei heen waren. Al met al een must om die tuinen eens te bezoeken.

Gisterenavond tussen 7 en 8 uur hebben we 3 mezen het nestkastje zien verlaten, een fascinerend gezicht. Of er nog meer mezen eerder het kastje hebben verlaten hebben we niet gezien.

 

                                                               Een fraaie roos in de Rozenparterre

Niet overal zijn de rododendrons uitgebloeid. Op de voorgrond een grootbladige plant

De lage tuin met rondom borders met planten die wisselend bloeien zodat je een 'aanhoudende bloei' ziet.

Middenin de lage tuin staat deze fontein.

De afgelopen 2 dagen kwamen er 91 nieuwe besmettingen bij in Marokko (totaal 7807) waarmee de situatie redelijk onder controle lijkt. Ef zijn wel 3 personen overleden, totaal 205. Hiermee steekt Marokko gunstig af tegenover bv buurland Algerije, daar zijn 9394 besmettingen en 653 doden.

Warnsveld 02-06-2020, dinsdag

Zo langzamerhand dit verslag wat verder afbouwen, het nieuws in Spanje wordt bv vandaag al weer gedomineerd door de onlusten in Amerika nav de intrieste moord op George Floyd en de reactie van Trump daarop.

-Wel is er de afgelopen 24 uur niemand meer overleden in Spanje, dat was langgeleden dat dat was gebeurd.

-Premier Sanchez zal het parlement vragen om de noodtoestand in Spanje met nog 2 weken te verlengen.

- De minister van toerisme in Spanje zei dat de vooruitzichten voor het toerisme in deze zomer goed zijn. Een seizoen dat zal worden gemarkeerd door de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden tegen het coronavirus en die de gezondheid van de toeristen moeten garanderen. Volgens minister  Maroto zijn de vooruitzichten voor augustus 'heel goed' en heeft juli nog een impuls nodig in reserveringen hoewel er al wel bestemmingen zijn zoals de Canarische Eilanden met een bezetting van 35 procent. 'We hebben nog veel werk te verzetten de komende maand ter voorbereiding op de ontvangst van toeristen op een voor hun veilige bestemming', aldus de minister. Het optimisme van deze minister lijkt me wel wat aan de voorbarige kant.

 

                                                            De goed gevulde terrassen op de Markt in Zutphen

                   Een pioen soort

Deze kastanjebladeren zijn bleek geworden. De mogelijke oorzaak is de paardekastanjemineervlieg.

                  Sterhyacinth

Op maandag 8 mei vertrekt er een ferry van Tanger Med naar Barcelona georganiseerd door de Duitse en Nederlandse ambassade.

Daar vetrekken weer enkele Nederlandse campers mee.

-Afgelopen weekend zijn de eerste 300 Marokkanen van de bijna 32.000 die nog in het buitenland verblijven,  uit Algerije teruggekeerd. Veel vragen over de repatriëring blijven echter onbeantwoord. Vooral de kosten van de repatriëring zorgen voor een levendig debat. Het is namelijk niet duidelijk of de regering de repatriëringskosten volledig op zich zal nemen.

-Inmiddels is de Marokkaanse corona app 'Wiqaytna' ( wat ongeveer ‘onze bescherming betekent’) beschikbaar gekomen. De regering roept Marokkanen op om deze app zoveel mogelijk te installeren op hun smart phone, pas dan kan het succes hebben in de verspreiding van het virus

-Gisteren meldde het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid het grootste aantal genezingen op 1 dag, nl 434 en totaal zijn er nu 58983.

                                                 Thalictrum pubescens. een soort van Ruit

Cistus ladanifer(gewone gomrotsroos)

 

Kleine ratelaar

 

              Zeeuws knoopje

Gisteren na het fietsen naar een terrasje in Zutphen geweest op de historische markt. Druk, maar voor iedereen een  veilige plaats en een geweldige sfeer. Van het fietstochtje geen bijzondere foto’s maar nog wel veel van de prachtige bloementuin op de Wiersse, daarom die maar hier geplaatst.

Gladiolis Italicus, Italiaanse gladiool, die  zagen we wel  in Mediterrane landen .

Ook in vormen  geschoren struiken zie je op de Wiersse

Magnolia sieboldii. een soort Beverboom

                                    Een bijzondere digitalis(vingerhoedskruid )met een bloem in de top.

Even gegoogeld:

Af een toe zit er een grote bloem aan de top van de bloemstengel. De afwijkende bloem noemt men een pelorische topbloem. Ze komen bij meerdere soorten digitalis voor. Een bepaalde soort akkerhommel vliegt speciaal op deze pelorische bloemen en bevordert op deze manier het in stand houden van deze genetische afwijking.

 

De afgelopen dagen zijn er in Marokko 59 besmettingen bijgekomen, daarmee komt het totaal op 7866. Er is 1 persoon overleden waarmee het totaal op 206 komt.

Warnsveld 04-06-2020 donderdag

Toen wij hals over kop zijn vertrokken uit Marokko, waren vlak voor ons al diverse groepen Nederlands gerepatrieerd die met een groepsreis van de NKC door Marokko reisden. Zij konden Marokko per vliegtuig verlaten en op dit moment staan er nog 84 campers op een bewaakte parking in Marokko.  Het is totaal onduidelijk waneer Marokko weer mensen vanuit andere landen op zijn grondgebied zal toelaten.

-De ontwikkelingen rondom het coronavirus in Marokko blijven gunstig verlopen. Er lijkt dan ook geen noodzaak om de lockdown te verlengen na 10 juni. Wel is bekend gemaakt dat er op 11 juni pas zal worden bekend gemaakt via welke stappen de lockdown op 10  juni zal worden afgebouwd. Dat lijkt me rijkelijk laat maar er wordt nooit zo gecommuniceerd over maatregelen die de regering neemt. Ondertussen worden er geleidelijk aan politieversperringen weggehaald in de grote steden en worden die alleen nog gehandhaafd bij de in-  en uitgangswegen. Dat schept onduidelijkheid bij grote groepen burgers en leidt tot kritiek en wrevel in de pers. Wat kan al wel en wat niet?

-Marokko zelf heeft nu een Coronatest ontwikkeld die goedgekeurd is door het Louis Pasteur Instituut in Parijs en al getest in het leger. Marokko is nu in staat om het dagelijkse aantal tests flink uit te breiden, er is de mogelijkheid om 300.000 tests per maand uit te voeren.

 

      Vlakbij Empe zagen we deze putter. We zien ze altijd vaak in mediterrane landen, echter hier in de omgeving maar zelden.

                   Huis 't Empe

Het huis van de zijkant met grote ramen

          De gracht rondom het huis

In de regio Valencia zal in de gemeente Valencia geen limiet aan bezoekersaantallen gaan instellen. De stranden zijn groot genoeg om iedereen veilig een plaats te garanderen aldus de gemeente. De stranden in Valencia zijn sinds 1 juni weer geopend In Benidorm, die ook in de regio Valencia ligt , zullen wel regels gelden, het strand in Benidorm gaat pas 15 juni open. Daar zal met tijdsloten gewerkt worden om het aantal strandgasten te reguleren.

Bij de ingang van de stranden staan borden met duidelijke instructies. Zo geldt nog steeds de sociale afstand van 2 meter onderling, moeten parasols op 6 meter afstand van elkaar staan en moet er langs de vloedlijn een strook van 6 meter vrij blijven. Ook mag er geen speelgoed zoals schepjes en emmertjes en ballen  worden gebruikt , dit omdat ze van hand tot hand kunnen gaan en zo het besmettingsgevaar kunnen vergroten. Deze regels gelden zeker tot eind juni en worden, indien nodig, verlengd.

--Vandaag was er verwarring over wanneer de grenzen van Spanje met de buurlanden open gaan omdat de minster van toerisme vanochtend zei dat de grenzen met Portugal en Frankrijk op 22 juni weer open zouden gaan. Na een reactie van Portugese zijde dat ze dat toch zelf bepaalden werd de Spaanse minster teruggefloten en kwam er een verklaring dat de datum 1 juli moet zijn.

Gisteren hebben we een rondje gefietst via Tonden, Empe en via de Voorsterklei weer naar Zutphen, een rondje IJsselvallei aan de Veluwekant van de IJssel. We zijn onderweg gestopt om een wandeling te maken over het landgoed van Huis ’t Empe. Dit is gebouwd als adellijk onderkomen omstreeks 1550, met woontoren en kantelen en was aanvankelijk  in bezit van Zutphense families. Het huis is verbouwd rond 1825 in classicistische stijl en in 1930 vond opnieuw een ingrijpende verbouwing plaats.

Bijzonder is dat op  het einde van de achttiende eeuw de toenmalige eigenaar bij het huis Empe drieduizend moerbeibomen plantte en zich bezig ging houden met zijdeteelt.

Vanavond werd meegedeeld dat er in 2 dagen 103 besmettingen zijn bij gekomen wat het totaal op 8003 brengt. De regio Casablanca telt 1/3 deel van de nieuwe besmettingen. Er zijn nu 208 personen overleden , 2 meer. En opnieuw veel mensen die genezen zijn verklaard , dat zijn er nu  in totaal 7195.

 

klik  voor  lente Nederland deel 6